تبریز
 • مرکز توانبخشی تلاش /آذربایجان شرقی /تبریز
  مرکز توانبخشی تلاش /آذربایجان شرقی /تبریز
  مرکز تلاش با ظرفيت يکصد نفر ارائه کننده خدمات جامع توانبخشي به معلولين جسمي- حرکتي و ذهني زير14 سال است و در حال حاضر خدماتي مانند آموزش ويژه - مشاوره خانواده معلولين - کاردرماني- گفتاردرماني بازي درماني - موسيقي درماني و فعاليتهاي گروهي ويژه کودکان ...
  اطلاعات موسسه
 • مرکز آموزش و توانبخشی طیف اتیسم "رها"
  مرکز آموزش و توانبخشی طیف اتیسم
  در حال حاضر مركز توانبخشی طیف اتیسم "رها" در بخش های کاری متنوعی در زمینه اختلالات نافذ رشد (طیف اتیسم ) ، مشغول به فعالیت است . این مرکز از روزآمدترین روشهای درمانی و توانبخشی مانند روشهای: ABA, PECS, TEACCH, FLOOR TIME, ، یکپارچگی حسی، داست ...
  اطلاعات موسسه