فردای روشن (شهر سمنان)
  • فردای روشن ( شهر سمنان )
    فردای روشن ( شهر سمنان )
    این مرکز توانبخشی خدمات خود را برای دختران عقب‌مانده ذهنی بالای 15 سال ارائه می نماید . گفتاردرمانی، کاردرمانی، آموزش حرفه‌های گوناگون از جمله خیاطی ؛صنایع دستی مانند قالی بافی و ... از جمله برنامه‌های این مرکز است ...
    اطلاعات موسسه