موفقیت های هنری
  • رتبه سوم جهانی طراحی شخصیت برای دختر ناشنوای ایرانی

    از اداره زنگ زدند و گفتند رتبه آوردید ولی نگفتند چندم. برنامه در برج میلاد بود. رفتیم و بعد از چند ساعتی اسم من را اعلام کردند. بابام گفت بلند شو برو آنجا... وای وای ... من دست و پایم را گم کرده بودم. رفتم بالای سکو خیلی خوشحال بودم. معاون رئیس جمهور ...

  • برنده جایزه ویژه ریاست جمهوری -نقاشی برای پرسش مهر

    آموزش یافته کارگاه هنر مرکز توان جو ، برنده جایزه نقاشی پرسش مهر ریاست جمهوری شد. نقاشی انجام شده در کارگاه تخصصی آموزش هنر مرکز " توان جو " جایزه نخست پرسش مهر ریاست جمهوری را از آن خود کرد . این نقاشی که توسط محمد رضا بیات هنر آموز این کارگاه طرا ...