نوآوری در مرکز " فانوس جونقان " استان چهار محال و بختیاری
۱۳۹۴/۱۱/۲
مرکز توانبخشی " فانوس جونقان " استان چهار محال و بختیاری
در پی برگزاری کارگاه آموزشی  " طرح تقویت و توسعه برنامه های هنر درمانی در مراکز توانبخشی روزانه که از سوی معاونت توانبخشی  سازمان بهریستی طراحی و اجرائی شده است . یکی از مراکز شرکت کننده در این کارگاه با پیگیری  و خلاقیت مربی هنر خود توانسته است نگاهی متفاوت را برای آموزش توانجویان ایجاد نماید .
مرکز توانبخشی روزانه " فانوس جونقان " ، دراستان چهارمحال و بختیاری که در زمینه توانبخشی ذهنی پسران بالای 14 سال فعالیت می کند ؛ با در اختیار نهادن فضا و امکانات متعارف برای کارگاه هنر خود فرصت مناسبی را برای خلق آثاری متفاوت و آموزنده فراهم آورده است .

 "راضیه داوری " مربی خلاق این مرکز ؛ با ایده گرفتن از سبک کوبیسم* و به ویژه کوبیسم تحلیلی ، طرحهای جذابی را در قالب تابلوهائی زیبا ارائه نموده که توسط توانجویان طراحی و رنگ آمیزی شده است .

راضیه داوری در این ارتباط می گوید : این سبک از نقاشی با توجه به اشکال هندسی ساده و رنگهای تخت و شاداب ضمن جذابیت بصری ؛ از نظر ترسیمی هم برای توانجویان ساده و قابل اجرا است .

از نگاه کارشناسی در طرح هما ، این روش از دو منظر آموزشی – درمانی و ترویجی می تواند بسیار مفید باشد :
سادگی در اجرای اینگونه ترسیمات ، از طرح های بسیار ساده گرفته تا ترکیبات پیچیده می تواند مرحله به مرحله قابل آمورش باشد . توانجویانی که از نظر آزمون ترسیمی طرح هما در سطوح   A تا  Cقرار گرفته اند به راحتی درک مناسبی از این سطوح داشته و با آموزش لازم توان ترسیم فرمهای ترکیبی از این دست را دارند. رنگ گذاری سطوح نیز با کمی آموزش به سادگی برای آنان قابل اجرا است . لذت خلق نقش هائی قابل درک از نظر ترسیمی و رنگ گذاری در مرز بندی های مشخص ؛ می تواند آثار بسیار مثبتی بر افزایش توجه و تمرکز و اعتماد به نفس توانجویان داشته باشد .
تولید تابلوهائی بااین سبک ؛ حتی اگر طراحی های آن نیز توسط مربی انجام شده و تنها رنگ گذاری را توانجو انجام دهد ؛ بازهم ارزشهای درمانی خود را خواهد داشت . ضمن اینکه آثار به دست آمده با توجه به تاثیر گذاری بصری خود از جذابیت ویژه ای برای ارائه به جامعه و ترویج طرح خواهد داشت .
 
** کوبیسم سبکی از نقاشی است که در اوائل قرن بیستم توسط "پابلو پیکاسو" و "ژرژ براک"  شکل گرفته و به تدریج توسعه یافت . نقاشان کوبیست تلاش می کنند تا کلیت یک پدیده یا به عبارتی وجوه مختلف یک شیء را در آن واحد و در یک سطح دو بعدی نمایش دهند .
هنر مند کوبیست تلاش می کند که ذهنیت خود  از اشیاء و موجودات را به صورت اشکال هندسی بیان کند . هنر شناسان روند شکل گیری و توسعه این سبک رابه دو مرحله تحلیلی و ترکیبی تقسیم نموده اند .
در کوبیسم تحلیلی  اصول زیباشناسی کوبیسم بر نوعی انتزاع در سطوح و تلقیق همزمان دریافت های بصری از یک شی ء واحد استوار است.
 
 
 
 
چاپ مطلب
دیدگاه ها

شما هم می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید