پایان نامه ها
  •  طراحی چهره :  مداخلات هنر درمانی در  طیف اتیسم

    طراحی چهره : مداخلات هنر درمانی ، در بزرگسالان دارای اختلالات طیف اتیسم / هنر، به عنوان یک درمان به شرکت کنندگان توانایی بیان افکار، احساسات ، نیازها و مسائل خود به صورت شفاهی و مطرح کردن آن ها با ضمیر (( من )) را ایجاد نمود.که پیشرفت بزرگی محسوب ...