تمرین
  • تمرینات ساده برای توانجویان

    مربیان می توانند در طول کلاسها ، این تمرینات را با توانجویان انجام دهند . انجام این تمرینات به توانجویان کمک خواهد نمود که تسلط بیشتری بر عضلات ریز خود پیدا نموده و هماهنگی مناسبی بین چشم و دست خود ایجاد نمایند . انجام این تکنیک های ساده و برنامه ...