آزمون تشخیصی " هما " در هنرهای تجسمی / ویرایش V960417
۱۳۹۶/۷/۲۸
آزمون تشخیصی " هما " 
سنجش توانائی و تعیین سطح  ترسیم درهنرهای تجسمی
  طراحی شده برای " افراد با نیازهای خاص"

اختلال در توانمندی های ارتباطی از ویژگیهای ذاتی گروه مورد مطالعه است . از این رو ، در اختیار داشتن ابزاری که بتواند فارغ از این مسئله ؛ توانائی های آنان در زمینه شناخت و قدرت ترسیم در زمینه هنر های تجسمی را سنجش نماید ؛  ضروری به نظر می رسد .  
آزمون طراحی شده شامل 16 تکلیف طراحی است که هر یک مهارت خاصی در هنر تجسمی را مورد سنجش قرار می دهد .  این موارد عبارتند از :
 1. توانائی شناخت و ترسیم (خط صاف و جهت)
  توانائی شناخت و ترسیم (خط منحنی و زاویه دار)
  توانائی شناخت و ترسیم (اشکال پایه)
  توانائی شناخت و ترسیم ( اندازه )
  توانائی شناخت و ترسیم  (  جهت )
  توانائی شناخت و ترسیم ( توجه به موقعیت قرار گیری)
  توانائی شناخت و ترسیم (تعداد عناصر موجود در صفحه)
  توانائی شناخت و ترسیم ( ارتباط عناصر با یکدیگر )
  توانائی شناخت و ترسیم (شکل گیری اشکال پایه)
  توانائی شناخت و ترسیم  (بافت –تراکم و عدم تراکم )
  توانائی شناخت و ترسیم  (منطق ترسیم)
  توانائی شناخت (ترکیب بندی)
  توانائی شناخت و ترسیم  (یادآوری تصویر ذهنی)
  توانائی شناخت و ترسیم ( ترسیم و تخیل)
  قدرت تمیز و ترسیم (شاخصه های بصری )
  قدرت تمیز و ترسیم (تراکم و انبساط / سایه روشن )
با توجه به نتایج انجام آزمایشی آزمون برروی حدود 60 نفر ؛ برای رعایت اصل اختصار وپس از  انجام اصلاحات لازم ؛ با جمع نمودن موارد در 5 شاخصه و یا توانائی اصلی که در مبانی هنرهای تجسمی برای کار نقاشی ضروری است آزمون در 15 کادر جمع بندی و در یک صفحه قرار گرفت.
 1. درک شکل
  درک مکان قرارگیری
  درک اندازه و نسبت
  قدرت ترسیم
  دقت در ترسیم جزئیات
* در این آزمون شاخصه رنگ به دلیل عدم ضرورت در این مقطع ؛ حذف شده است .
** برای افزایش پایایی [1]  در همه کادرهای آزمون هر چهار  شاخصه نخست مورد ارزیابی قرار می گیرد .( یعنی توان تشخیص و ترسیم ابتدائی که لازمه کار نقاشی است 15 بار مورد آزمایش قرار می گیرد ).  و در سه کادر آخر هر ردیف شاخصه پنجم مورد ارزیابی قرار می گیرد .

روش اجرای  آزمون :
 1. مربی از مراجع می خواهد که مشابه آنچه را در فرم آزمون می بیند را در کادر خالی ترسیم نماید . (کادر خالی نمونه )
به هر ترسیم نمره ای مطابق اعداد سمت راست و بالای هر کادر داده می شود و روی برگه اصلی منعکس می شود.  

نمونه های آزمون و شیوه نمره دهی و سطح بندی را می توانید در فایل های ضمیمه دریافت نمائید
 
[1] Reliability
[ برچسب ها ]
[ ضمیمه ها ]
فایلحجم فایلدانلود
1-فرم آزمون -ویرایش V960417.jpg 1/01 MB
2- فرم خالی آزمون -ویرایش V960417.jpg 981/88 KB
نمره دهی و سطح بندی-960417.jpg 882/08 KB
چاپ مطلب
دیدگاه ها

شما هم می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید