چیستی تولید آثار هنری در "طرح هما"
۱۳۹۴/۹/۲۹

 
 
مفاهیم اساسی طرح :
 
 
این طرح  با رویکرد حرفه ای سازی تولید آثار هنری توانجویان ذهنی و مبتلایان به اختلالات نافذ رشد ؛ ساختاردهی شده و اهداف زیر را دنبال می نماید :
 • شناسائی ؛ طبقه بندی و سازماندهی و آموزش توانائی های توانجویان برای تولید حرفه ای آثار هنری
  استاندارد سازی روشهای آموزش مربیان  و توانجویان
  ترویج و آموزش روشها و مفاهیم پایه ای برای توسعه طرح در سطح مراکز توانبخشی سراسر کشور
  تدوین روشهای معرفی ؛ تبلیغات ؛ عرضه ؛ بازاریابی
  بستر سازی برای گسترش تولید آثار ارزشمند هنری توسط  هنرمند – توانجویان
  معرفی به جامعه و توسعه طرح از طریق روشهای ترویجی و توسعه "طرح تعامل"
 
** بستر این طرح بر مبنای هنرهای تجسمی ( نقاشی ؛ عکاسی ؛ گرافیک ، حجم سازی و ... ) شکل گرفته و بنا شده است و مسائل مرتبط با این حوزه را دنبال می نماید .
 
کلید واژه ها : اثر هنری / هنرمند – توانجو / بازتولید آثار هنری
 
 

 
 
تشریح کلید واژه ها :
 
 
اثر هنری :
 
در این تعریف یک اثر هنری دست آورد فعالیت هنرمندانه افراد است که از ویژگی های زیر برخوردار باشد :
 • قالب فنی و اجرایی منحصر به فرد
  بیان شخصی ویژه و قابل شناسائی
  قابلیت ارائه به جامعه به عنوان یک اثر هنری
 
 
هنرمند توانجو :
 
هنرمند – توانجو ؛ به فردی اطلاق می گردد که طبق اسناد و آزمون های رسمی از سوی مراکز توانبخشی زیر نظر سازمان بهزیستی ؛ به عنوان کم توان ذهنی و یا مبتلا به یکی از انواع طیف اختلال رشدی شناخته شده  و در طرح "هما " به تولید و یا بازتولید آثار هنری می پردازد .
 
باز تولید :
 
"بازتولید" آثار هنری در طرح هما ؛ مفهومی است که می توان آن را به مثابه خلق و ایجاد یک ساختارجدید ، مبتنی بر اثر اصلی  از سوی هنرمند - توانجو در نظر گرفت  .
هنگامیکه  سخن از بازتولید آثار هنری در طرح هما به میان می آید ، به آن  معناست که :
هنرمند – توانجو  ؛  دیدگاه ؛ ساختار طراحی ؛ ترکیب بندی و ساختار رنگی اثر اصلی را پی گرفته  وآن را در بستری دیگر مجددا خلق و بازسازی نماید .
با دیدن اثر و مقایسه آن با تصویر اثر اصلی ؛ می توان به شباهت آن به منبع اصلی پی برد . اما روش و  رویکرد اجرائی ؛ منحصر به خود  هنرمند – توانجو است .
 
چاپ مطلب
دیدگاه ها

شما هم می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید