درباره نشانه ( آرم ) طرح هما 
 
طراحی نشانه "طرح هما"
بیان هویت و رویکرد یک سازمان و یا پروژه ای خاص در قالب نشانه ای کوچک ؛ کار دشواری است که معمولا طراحان گرافیک با آن دست و پنجه نرم می کنند .
نشانه های دارای ساختار مناسب ، عموما  به سادگی و بی بحث و گفتگوی اضافه ، بیننده را با موضوع و نوع فعالیت ، ماهیت و رویکرد سازمانی ؛هویت ملی و منطقه ای و ...  یک برند آشنا نموده و در نهایت خلوص و سادگی ، در ذهن می مانند .
طراح نشانه " طرح هما " تلاش نموده است تا با استفاده از عناصر آشنا و دارای هویت بین المللی در زمینه اختلالات رشدی مانند طیف اتیسم و نگاه به این موضوع که اصولاً چنین نشانه هائی در جهان با چه رویکردی دنبال می شود ؛ آن را با هویتی ملی و بومی پیوند زده و نشانه ای با ویژگی های زیرخلق نماید :
  1. بیانگر ماهیت و عملکرد طرح باشد ( هنر تجسمی ؛ ایرانی بودن ، مسئله معلولیت و ... )
  2. دارای هویت ایرانی با نگاه مدرن  بین المللی باشد
  3. ساده و در ذهن ماندنی باشد
 
بر این مبنا ، طراح با بررسی نشانه های معتبر در سطح بین المللی در این زمینه و استخراج عناصر پایه برای بیان موضوع ؛ و همچنین با اتخاذ رویکرد  استفاده از عناصر بصری ایرانی موارد زیر را گزینش و مورد تحلیل قرار داده است :
 
  • استفاده از فرم آشنای پازل که معمولا برای بیان نوعی پیچیدگی ذهنی در نشانه های مرتبط با اتیسم ودیگر اختلالات رشدی مورد استفاده قرار گرفته است .
  • استفاده از رنگ های معمول و به نوعی استاندارد شده در این زمینه مانند : آبی ؛ قرمز ، زرد ، سبز(که در نقوش کاشی کاری و تذهیب نیز به فراوانی وجود دارد )
  • استفاده از فرمهای هندسی و نقوش گیاهی در کاشی کاری ها ؛ و ... در ابنیه و کتاب آرائی های ادوار تاریخی ایران
  • ایجاد یک پیوند مدرن و ساده از همه این عناصر ؛ برای بیان مفهوم مورد نظر طرح
 با رویکرد فوق ، طرح نهائی به دست آمده ؛ حاصل ایجاد ترکیبی مدرن شده از عناصر سنتی ایرانی با علائم آشنای جهانی در این زمینه بوده است .
اصولا فرمهای گیاهی ، نمادی از سلامت و نشاط و بالندگی در فرهنگ بصری ما هستند . فرم کلی این طرح از نقش گل ختائی که بسیار در نقوش کاشی کاری ها ؛ فرش ، گلیم و گبه و تذهیب و کتاب آرائی با خلاصه سازی های متنوع توسط هنرمندان تجسمی به کار رفته ، اتخاذ شده و با ساده سازی آن و ترکیب با فرم های پازلی ؛ ضمن حفظ هویت بصری فرم ختایی  ؛ نمائی از یک طرح آشنا در عرصه بین المللی ایجاد نموده است .
پایه گل و یا ساقه آن نیز به نمادی از یک قلم تبدیل شده است که گل بر روی محوری متقارن بر روی آن استوار گشته است که نشانه ای از ثبات و استحکام طرح است.
آشنایی ساده و بی پیرایه این نشانه ، در ذهن ماندنی و گویای محتوای فعالیت هائی است که " طرح هما " در برنامه کاری خود دارد .